Rotaract Nedir?

Rotaract 18 – 30 yaş grubu gençlerin oluşturduğu bir sivil toplum kuruluşudur. “Rotary” ve “action” kelimelerinin birleşimi Rotaract’ı oluşturur. Rotary’nin genç Rotaryenler yetiştirmek için başlattığı bir projedir.

happy team image

Rotaract Hakkında

  • Gençlerin mesleki ve liderlik yeteneklerini geliştirmek.
  • Yararlı her türlü uğraşı topluma hizmet fırsatı olarak değerlendirmek.
  • Ahlaki standartları, liderlik niteliği ve mesleki sorumluluk olarak tanımak, uygulamak ve geliştirmek.
A plug n play template
Make it your own!
  • Toplumun ve dünyanın ihtiyaçlarını, problemlerini ve fırsatlarını daha iyi öğrenmeyi ve anlamayı sağlamak.
  • Topluma daha iyi hizmet için bireysel ve grup çalışması olanakları sağlamak; insanlığa karşı uluslar arası iyi niyet ve anlayışı geliştirmek.
  • Toplumsal hizmeti yerine getirirken ırk, din, meslek farklılığı gözetmemek, din ve politikayı hizmet ideali olarak savunmamak.
React landing page 2021

© 2023 designed by Mavişehir Rotaract